Lauantai 20.04.2019

Käkisalmi


Kaukola


Lemi


Valkjärvi
 

Yhteystiedot   Historia   Jäsenistö   Liittyminen   Säännöt  


Sihvo-nimisiä henkilöitä oli 25.11.2008 Suomessa 674; lisäksi ulkomailla asui 35 Sihvo-nimistä Suomen kansalaista. Näistä kaikista oli miehiä 348 ja naisia 361. Entisenä nimenä Sihvo oli 14 miehellä ja 212 naisella, ulkomailla heitä asui 17.

Sukuyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai avioliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuyhdistyksen jäsenet hyväksyy ja erottaa sukuneuvosto.

Sukuyhdistyksen jäsenmäärä on tätä nykyä runsaat kaksisataa varsinaista jäsentä, lisäksi tulevat perheenjäsenet, joiden lukumäärästä ei ole tarkkaa tietoa.

Sihvojen sukuhaaroja on neljä:

Jääsken sukuhaara
Kaukolan sukuhaara
Lemin sukuhaara
Valkjärven sukuhaara 

 
 Sukuyhdistys